Käyttöehdot

Tervetuloa Kelaamon jäseneksi, toivomme että olet tyytyväinen palveluihimme! Lue oheiset keyttöehdot huolella: sinun on syytä tietää oikeutesi ja vastuusi elokuvantekijänä ja yhteisön jäsenenä.

Kelaamo on Koulukinoyhdistys – Skolbioförening (Lapinlahdentie 1, 00180 Helsinki) omistama verkkopalvelu osoitteessa www.kelaamo.fi. Liittymällä Kelaamon rekisteröidyksi jäseneksi tai lisäämällä materiaalia palveluun hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut toimimaan niiden mukaisesti.

Näiden käyttöehtojen lisäksi Kelaamossa olevat ja Koulukinoyhdistys - Skolbioföreningen ry:n (myöh. “Koulukinoyhdistys) antamat muut ohjeet sekä säännöt ovat käyttäjää sitoavia.

Kolmannet osapuolet voivat järjestää kilpailuja yhteistyössä palvelun kanssa. Jos kilpailusäännöt poikkeavat näistä yleisistä käyttöehdoista, sovelleetaan kilpailusääntöjä. Kilpailuosallistuja sitoutuu noudattaamaan Kelaamon käyttöehtoja ja kilpailusääntöjä. Jos et hyväksy näiden ehtojen sitovuutta ja pätevyyttä, ei palvelun käyttö ole sallittua.

1. Rekisteröityminen

Kelaamoon voivat rekisteröityä 13 vuotta täyttäneet ja tätä vanhemmat henkilöt. Alle 16 vuotta täyttäneet voivat liittyä Kelaamoon huoltajiensa nimenomaisella suostumuksella. Vanhempien tulee tutustua näihin käyttöehtoihin. Rekisteröityessään käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään totuuden- ja ajanmukaiset tiedot. Käyttäjällä on velvollisuus ilmoittaa oikea nimensä ja sähköpostiosoitteensa Kelaamon ylläpitäjille, jotta Kelaamo voi tarvittaessa pitää yhteyttä käyttäjiin. Käyttäjä hyväksyy, että annetut tiedot kerätään käyttäjätietokantaan. Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan välittömästi Kelaamolle kaikista väärinkäytöksistä tai tietoturvaongelmista. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

2. Käyttäjän oikeudet ja ehdot

Kelaamoa käyttäessään käyttäjän tulee noudattaa Suomen lakia sekä muita sovellettavia säädöksiä ja sääntöjä. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, linkittämättä tai välittämättä palvelussa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet esittämäänsä ja julkaisemaansa materiaaliin. Käyttäjä vastaa itse mahdollisesti tekemistään tekijänoikeusloukkauksista. Mikäli käyttäjä rikkoo tekijänoikeuksia, vastaa hän myös mahdollisista korvausvaatimuksista. Kelaamo tai muut plavelua ylläpitävät henkilöt eivät ole korvausvelvollisia tai muutoin vastuussa käyttäjien palevluun lisäämistä materiaaleista. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan levittämättä palveluun lisättyä aineistoa ilman aineiston oikeuksien omistavian tahojen lupaa. Käyttäjä vastaa siitä etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa Kelaamolle tai muille palvelun käyttäjille. Käyttäjä vastaa itse oman materiaalinsa varmuuskopioinnista. Käyttäjällä on oikeus irtisanoa tämä sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kelaamolle. Käyttäjän Kelaamoon lisäämä sisältö sekä hänen henkilötietonsa poistetaan kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Käyttäjä voi myös itse poistaa profiilinsa, jolloin tiedot poistuvat välittömästi. Kelaamo säilyttää lain vaatimia tietoja vaaditun määräajan. Käyttäjä myöntää Kelaamolle oikeuden tarvittaessa korvauksetta poistaa, muuttaa, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kaikkea sisältöä, jonka käyttäjä on lisännyt palveluun. Kelaamolla on oikeus käyttää palveluun lisättyjä sisältöjä (esim. kirjoituksia, kuvia, videoita) palvelun markkinoinnissa. Nämä ehdot eivät koske yksityisviestejä, jotka kaikki ovat luottamuksellisia. Materiaalien tekijänoikeudet säilyvät niiden alkuperäisillä haltijoilla.

3. Elokuvien julkaiseminen Kelaamossa

Kaikkien Kelaamo-yhteisössä julkaistavien elokuvien on täytettävä seuraavat ehdot: Elokuvan julkaisija antaa Koulukinoyhdistyksen käytettäväksi täysikokoisen digitaalisen version elokuvasta. Lataamalla elokuvan Kelaamoon vahvistat, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet elokuvan internetjakeluun eikä se riko kenenkään kolmannen immateriaali- tai muita oikeuksia. Tämä koskee myös teokseen sisällytettyjen ulkopuolisten teosten tekijänoikeuksia, mukaan lukien elokuvassa käytetty musiikki. Koulukinoyhdistys pidättää oikeudet vastikkeetta: (a) tehdä kopioita elokuvista voidakseen julkaista niitä kelaamo.fi -sivustolla ja säilyttää ne yhteisön arkistossa. (b) esittää elokuvaa Kelaamossa ja käyttää elokuvaa tai sen osaa edistääkseen Kelaamo-yhteisön tunnettuutta. Koulukino ei saa siirtää kyseisiä oikeuksia kolmansille osapuolille tai hyödyntää elokuvia kaupallisesti ilman lupaa. (c) olla julkaisematta elokuvaa tai poistaa jo julkaistun elokuvan. Elokuvien tekijänoikeudet säilyvät niiden alkuperäisillä haltijoilla. Elokuvien verkkojakeluversiot säilytetään palvelimella ja streamataan vallitsevien turvallisuuskäytäntöjen mukaisesti. Voit julkaista elokuvasi itse seuraamalla ohjeita “Lisää teos”. Jos tämä ei ole mahdollista voit lähettää elokuvasi Kelaamon toimistoon, jolloin pakkaamme ja julkaisemme elokuvan puolestasi. Elokuva ja sitä koskevat tiedot on kuitenkin toimitettava digitaalisessa muodossa. Kelaamo säilyttää elokuvan täysikokoisessa muodossaan varmuuskopiointia ja arkistoa varten eikä lähetettyjä nauhoja tai levyjä palauteta.

4. Kelaamossa olevan materiaalin käyttö opetuksessa

Lataamalla materiaalia Kelaamoon käyttäjä sallii materiaalin käytön Suomessa tapahtuvan julkisen ja epäkaupallisen opetuksen yhteydessä. Tällä tarkoitetaan tekijänoikeuslain 21 §:n mukaista opetusta. Kelaamossa olevaa materiaalia saa siis esittää esikoulujen, peruskoulujen, ammattikoulujen, lukioiden, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen opetuksen yhteydessä. Materiaalia Kelaamoon lisäävä käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet kyseisen materiaalin levittämiseen sekä oikeus sisällössä esiintyvien henkilöiden kuvaamiseen. Jos videointi tapahtuu opetuksen yhteydessä, tarvitaan alaikäisten oppilaiden huoltajien suostumus videon kuvaamiseen sekä sen internetissä levittämiseen.

5. Kelaamon oikeudet ja velvoitteet

Kelaamo pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa. Kelaamo voi lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta. Kelaamo voi näissä tapauksissa poistaa kaikki käyttäjän tiedot ja Kelaamoon lisäämän materiaalin. Kelaamolla on oikeus ottaa käyttöönsä tai poistaa jo rekisteröity nimimerkki. Kelaamo ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä. Kelaamolla on oikeus poistaa käyttäjän tili mikäli hän on ollut käyttämättä palvelua yli 3 kk. Kelaamolla on oikeus estää käyttäjää käyttämästä palvelua, jos tämä rikkoo palvelun käyttöehtoja, lakia tai muuta säädöksiä tai tekijänoikeuksia. Kelaamolla on oikeus poistaa materiaali, jonka se epäilee rikkovan lakia tai tekijänoikeuksia. Kelaamo voi toteuttaa palveluistaan mobiilipäätelaitteille optimoidut versiot. Kelaamo ei vastaa palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai mahdollisien Kelaamossa olevien linkkien kautta tarjottavien palveluiden sisällöstä, virhettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Kelaamo ei vastaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä. Kelaamo ei myöskään ole vastuussa palvelun ja käyttäjän välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä eikä perillemenosta.

6. Yksityisyys

Keräämme henkilökohtaisia tietoja käyttäjiltä rekisteröitymisen yhteydessä tilasto- ja turvallisuussyistä. Näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. Sivusto käyttää evästeitä, mutta tietoja käytetään vain määrittämään valintojasi sivuston käytössä ja havaitsemaan oletko kirjautunut sisään vai et. Tietoja ei tallenneta istuntojen välillä ja tietoja ei koskaan käytetä seurantatarkoituksessa.

Kelaamo ei valvo, tutki, muokkaa eikä luovuta käyttäjien yksityisviestejä, yhteys- ja teletunnistetietoja kolmansille osapuolille ellei a) siihen velvoiteta lain tai muun säännöksen persteella tai b) mikäli se on tarpeen käyttöehtojen loukkauksen estämiseksi tai c) Kelaamon tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi. Kelaamossa olevia henkilötietoja käsitellään sen tietosuojaselosteen mukaisesti.

7. Kelaamon materiaali ja korvausvelvollisuus

Kelaamon sisältämä materiaali on tekijänoikeuksilla suojattua. Oikeudet materiaaliin kuuluvat Kelaamolle eikä materiaalia saa käyttää ilman erityistä lupaa. Käyttäjän lisäämän materiaalin, kuten elokuvien, oikeudet sekä vastuu ovat käyttäjällä itsellään.

Kelaamon palveluja ei saa myydä eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä korvausvelvollinen vahingoista ja kuluista, jotka aiheutuvat käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista Kelaamolle, Koulukinoyhdistykselle tai niiden työntekijöille. Korvausvelvollisuus kattaa myös käyttöehtojen tai linvastaisen käytön aiheuttamien vaatimusten aiheuttamien kulujen korvaamiseen.

8. Erimielisyydet

Käyttöehtoihin ja palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja Kelaamoa koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Päivitetty 22.5.2018